Avís Legal

AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), COR NOU, l’informa del següent:

    MARCA COMERCIAL: COR NOU

    Denominació social: Anna Ludevid Masana

    CIF: 46.232.036-N

    Domicili social: 08440 Cardedeu (Barcelona)

    Email: cornou@cornou.net

    Telèfon: 630 185 007

ÚS DEL PORTAL

La WEB i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, per a poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts per COR NOU, l’usuari ha d’emplenar prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no es fa correctament no es podran atendre les sol·licituds , no obstnat podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. L’Usuari:

Garanteix que ha informat els tercers als quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a COR NOU. per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la WEB i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a COR NOU o a tercers.

SUSCRIPCIÓ A NEWSLETTER / BUTLLETÍ

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, COR NOU comunica que les dades que es comuniquen a través de la subscripció lliure i inequívoc a NEWSLETTER / BUTLLETÍ l’USUARI quedarà incorporat i en els fitxers de titularitat de COR NOU per tal de poder-li prestar serveis, així com per mantenir informat a l’usuari sobre qüestions relatives a l’activitat i els serveis. S’informa que l’usuari sempre tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a COR NOU mitjançant el correu: cornou@cornou.net.
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment de el client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació el servei.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

COR NOU  com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). En els altres casos està expressament llicenciada per tercers en els seus legítims drets o sota llicència creative commons.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del COR NOU. Els nostres cants estan degudament registrats en el registre del Ministeri de Cultura i Esport d’Espanya. També registrada i presentada per la societat d’autors S.G.A.E.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COR NOU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines del COR NOU. Es cedeix l’ús solament prèvia autorització escrita explícita de COR NOU.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

COR NOU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

COR NOU es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en el portal es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, el COR NOU no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el COR NOU assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

COR NOU es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

COR NOU perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

COR NOU podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

IniciContacta